Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

1. Co to jest Impact Hub?

Impact Hub to międzynarodowa sieć, która w swoich siedzibach stymuluje i animuje lokalną społeczność, przedsiębiorców, młodzież i organizacje pozarządowe do działania. Obecnie na świecie funkcjonuje prawie 90 takich placówek, w których działa ponad 15 000 osób. impact hub

Starachowicki Impact Hub ma być miejscem, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych spotykają się, rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, tworzą nowe rozwiązania. To kreatywne miejsce dla mieszkańców. Miejsce, w którym byłaby prowadzona działalność profilaktyczna, odbywałyby się różne cykliczne wydarzenia jak wystawy, miesiące tematyczne, prelekcje, warsztaty, otwarte wykłady. Ponadto Impact Hub powinien dysponować przestrzenią open space, pomieszczeniami dla organizacji pozarządowych, dla młodzieży oraz dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą pod szyldem Impact Hub’u rozpocząć skoordynowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Włączenie Pałacyku w sieć Impact Hub dałoby możliwość wykorzystania międzynarodowych doświadczeń na rzecz rozwoju miasta. Impact Hub byłoby miejscem samowystarczalnym, które nie jest kulą u nogi miejskiego budżetu, a samo się utrzymuje, m.in. poprzez wynajem sal na organizację konferencji, szkoleń, kursów oraz miejscem, w którym działałaby m.in. komercyjna kawiarenka.

Więcej informacji: http://www.impacthub.net/

2. Gminny Program Rewitalizacji

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016–2025 budynek „Pałacyku” wskazywany jest jako potencjalne miejsce spotkań, aktywizacji i integracji społecznej, miejsce wzajemnego oddziaływania organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji społecznych, lokalnych liderów i ludzi młodych. W dalszej części dokument zawiera opis Projektu nr 1 pt. ”Stworzenie lokalnego Impact Hub’u z kluczowym elementem Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z przebudową i adaptacją budynku Pałacyku wraz z otoczeniem”.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025

3. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania budynku Pałacyku

Mieszkańcy, młodzież, ngo, przedsiębiorcy. To przede wszystkim dla tych grup w Pałacyku powstanie tzw. Impact Hub. Konsultacje społeczne dotyczące szczegółowego zagospodarowania budynku Pałacyku odbyły się w lutym i marcu 2017 r. Głównym ich celem było zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców w odniesieniu do potencjalnych funkcji budynku „Pałacyku” oraz skonsultowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej bryły budynku.

palacyk

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania "Pałacyku"

4. Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 30 czerwca 2017 r. złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich. Wniosek uwzględnia projekt wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji tj. ”Stworzenie lokalnego Impact Hub’u z kluczowym elementem Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z przebudową i adaptacją budynku Pałacyku wraz z otoczeniem”. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec 2017 r.

5. Wizyta studyjna w Impact Hub'ach

W dniach 16-20 października 2017 r. Prezydent Starachowic Marek Materek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego zaangażowani w projekt „Starachowice OD nowa” wzięli udział w wizycie studyjnej w Londynie.

Głównym celem wyjazdu była wizyta w siedzibach międzynarodowej sieci Impact Hub: Impact Hub King’s Cross oraz Impact Hub Westminster oraz zapoznanie się z modelem funkcjonowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2360-wizyta-studyjna-w-londynie

6. Działania CSR

W Impact Hub'ie ma powstać również Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 2017 r. rozpoczną się działania mające na celu zdiagnozowanie sektora przedsiębiorstw w Starachowicach i promocję społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/strefa-dzialan/centrum-csr

7. Rewitalizacja Pałacyku

Niestety unieważniony został przetarg ogłoszony przez Gminę Starachowice na realizację zamówienia pn.; Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

Gmina na realizację wymienionego przedsięwzięcia przeznaczyła 5 500 000 zł. Do ogłoszonego na początku sierpnia przetargu przystąpiło dwóch oferentów: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z ofertą opiewającą na kwotę 10.921.399,81 zł oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański z ceną ofertową 9.722.125,47 zł. Aby rozstrzygnąć przetarg zwiększono środki przeznaczone na realizację inwestycji do kwoty, na jaką opiewała niższa ze złożonych ofert tj; 9.722.125,47 zł.
Niestety oferent, firma „AGRO-BUD”, nie złożyła pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, rezygnując tym samym z realizacji inwestycji. Postępowanie unieważniono.

- Rewitalizacja Pałacyku odbędzie się w późniejszym terminie, wcześniej wybierzemy wykonawcę rewitalizacji Parku Miejskiego – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Tu także spodziewany się wyższych ofert od cen z kosztorysu inwestorskiego. Niestety taka sytuacja będzie się powtarzała coraz częściej ze względu na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Przygotowujemy się do tego starając się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i rozkładając realizację inwestycji na dłuższe okresy. Cały zakres dotyczący Rewitalizacji kilku obszarów musimy zamknąć do końca 2023 roku.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze