Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Konsultacje społeczne projeku Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 trwały od 16 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

GPR to dokument strategiczny na podstawie, którego realizowany będzie proces rewitalizacji Starachowic. GPR powstał zgodnie z wytycznymi Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wskazuje obowiązkowe elementy, który każdy GPR powinien zawierać. Ponadto dokument umożliwi Gminie aplikowanie o środki unijne na projekty rewitalizacyjne.

dsc 4167

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR poprzez formularz oraz ankietę, które dostępne były na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz bip.um.starachowice.pl. Formularze/ankiety należało przesłać na adres rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańców udział w konsultacjach GPR, w styczniu odbyły się się spotkania konsultacyjne:

· 11 stycznia 2017 r. - warsztaty konsultacyjne dla młodzieży ze Starachowickich szkół.

· 12 stycznia 2017 r. - debata ogólnomiejska dla wszystkich mieszkańców.

· 11 i 12 stycznia 2017 r. - spotkania z przedstawicielami samorządów i ich jednostek organizacyjnych, organizacjami pozarządowymi oraz pomysłodawcami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze