Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Kolejnym krokiem do udanej rewitalizacji miasta jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić ma organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między organami gminy a mieszkańcami Starachowic.

Innymi słowy Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z Urzędem w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

W jego skład wejdą m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzony zostanie konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustalimy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu.

Konsultacje społeczne rozpoczną się 19 maja i potrwają do 19 czerwca 2017 r. W tym czasie odbędą się następujące działania:

1. Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami – 1 czerwca 2017 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

2. Sonda uliczna wideo na obszarze rewitalizacji z mieszkańcami – 1 czerwca 2017 r.

3. Warsztat konsultacyjny przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami oraz mieszkańcami – 2 czerwca 2017 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

4. Wysłuchanie publiczne interesariuszy rewitalizacji przed władzami miasta – 2 czerwca 2017 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

Swoje opinie i pomysły można zgłaszać również za pomocą formularza konsultacyjnego, który zostanie udostępniony na bip.um.starachowice.pl w zakładkach „Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Komitet Rewitalizacji” i „Rewitalizacja” oraz na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu. Formularze dostępne będą także w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców.

komitet rewitalizacji informacja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 197/2017

pdfProjekt Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - wersja do konsultacji594.35 KB

docFormularz konsultacyjny [doc]363.5 KB

pdfFormularz konsultacyjny [pdf]430.79 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze