Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

 Na początku listopada 2016 r. odbyła się seria spacerów studyjnych po osiedlach Wierzbnik, Stadion oraz Majówka.fota wierzbnik

Celem spotkań było zapoznanie z obszarem rewitalizacji oraz wskazanie miejsc najpilniej potrzebujących interwencji. Dyskutowaliśmy o problemach społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz o ich oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców. były kolejnym etapem przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Powyższe osiedla należą do obszarów rewitalizacji, dlatego niezwykle ważne było poznanie potrzeb, oczekiwań oraz problemów osób zamieszkujących te tereny.

Harmonogram spotkań:

- 4 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Wierzbnik, rozpoczęcie spotkania na Rynku.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali potrzebę organizowania cyklicznych imprez na Rynku, wprowadzenia specjalnego programu dla lokalnych przedsiębiorców, odnowienia elewacji budynków oraz wygospodarowania w okolicy miejsc parkingowych.

- 7 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Stadion, rozpoczęcie spotkania przy Pałacyku.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali potrzebę na odrestaurowanie podwórzy, stworzenie placów zabaw dla dzieci, remont budynku Pałacyku do wykorzystania do celów społecznych oraz remonty chodników.

- 8 listopada 2016 r., godz. 16:00 – os. Majówka, rozpoczęcie spotkania przy pomniku Stanisława Staszica.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali potrzebę utworzenia skwerów, plac zabaw, zamontowania oświetlenia między blokami, a także poprawy bezpieczeństwa poprzez częstsze patrole Straży Miejskiej i policji.

Dodatkowo na spacerach badawczych mieszkańcy wypełniali anonimowe ankiety dotyczącej jakości życia na obszarach rewitalizacji. Przed zatwierdzeniem strategicznego dokumentu dla procesu rewitalizacji w Starachowicach chcieliśmy poznać jak najwięcej pomysłów, opinii oraz uwag mieszkańców, którzy zamieszkują obszary rewitalizacji. Ankiety są niezwykle ważnym źródłem wiedzy, które zostaną wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Ankietę można było uzupełnić elektronicznie pod adresem: https://rewitalizacja.typeform.com/to/wMtH1G, lub złożyć w wersji papierowej na załącznikach na adres rewitalizacja@starachowice.eu.

docAnkieta - Majówka63.5 KB

docAnkieta - Stadion63.5 KB

docAnkieta - Wierzbnik63.5 KB

docAnkieta - Wzgórze63.5 KB

 

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze